Екип - Къща за деца

Онова, което превръща Къща за деца Френе в толкова специално място, е нашият срахотен екип. Хора, които вярват в еднакви ценности при общуването с деца и заедно с това имат своя дарба и силна страна, които влагат, за да създадем заедно най-добрата среда за учене, играене и щастливоправене. Екипът ни е съставен от двама педагози, детски психолог със специалилизация в предучилищната педагогика и един помощник възпитател.

Ще се радваме да се запознаете с целия ни екип, за да усетите приятелската и семейна атмофера, в която ще расте детето Ви.