Основател и визионер

Николета Петрова е основател и директор на първата образователна структура от алтернативен характер в Бургас - "Френе́", която по-късно прераства в ЧНУ "Селестен Френе", както и на Къща за деца "Френе́".

IMG_8330

Тя работи активно за развитие на образованието в града и в страната – организира семинари, кани и полуляризира дейността на съвременни детски писатели, включва "Френе́" в общински и национални проекти, подпомага развитието на други образователни структури в Бургас, Варна и София.

IMG_8376