Екип

Учителят във Френе е преди всичко човек - разбиращ, приемащ и даващ. Независимо дали преподава математика, история или език, той е гъвкав и адаптивен, умее да мотивира и предава вдъхновение.

Екипът на Френе включва специалисти в областта на педагогиката, математиката, архитектурата, музиката, науката, живописта и дизайна. Всички ние сме обединени от идеята за формиране на креативни, мислещи и изследващи света личности.

IMG_20200911_164416-01