Екип

Учителят във Френе е преди всичко човек - разбиращ, приемащ и даващ. Независимо дали преподава математика, музика или език, той е гъвкав, адаптивен и емпатичен, умее да мотивира и предава вдъхновение. Френе учителят не се страхува нито от своите грешки, нито от тези на децата - той приема грешките като възможност за развитие.

Екипът на Френе включва квалифицирани преподаватели - специалисти в областта на педагогиката, математиката, архитектурата, музиката, науката, живописта и езиците (български, английски и японски). Всички ние сме обединени от идеята за формиране на креативни, мислещи и изследващи света личности.

IMG_20200911_164416-01