Oбучение в начален курс

Процесът на обучение във "Френе" не е разделен на основен и допълнителен. Децата учат, творят, играят и надграждат през цялото време. Това спомага създаването на цялостен поглед за света, провокира въображението и асоциативното мислене, стремежът към изследване и експериментиране.

Какво учим?

Целодневната форма на обучение в Училище “Френе” е съобразена с Държавните образователни изисквания. В допълнение на това, нашите програми развиват уменията, важни за успешното израстване на децата в съвременното общество.
Във "Френе“ всеки предмет се преподава в постоянна взаимовръзка с останалите дисциплини. Мултидисциплинарният подход, по който работим, ежедневно затвърждава и надгражда знанията, уменията и представите на децата.

Програмата на училището покрива държавните образователни изисквания, като ги надгражда чрез иновативни методи и дисциплини, наложили се в световен мащаб.

- Ограмотяване
- Български език и Литература
- Математика
- Английски език
- Английски език и математика
- English and Science
- Японски език и култура
- Творческо писане и Приказкотерапия
- Комуникативни и Презентативни умения
- Архитектура за деца
- Наука за деца                             
- Приложни изкуства
- Живопис
- Музика и слово
- Танц и Ритъм (Народни танци)
(ежедневно е предвидено време за игра и излети навън)

Как учим?

“Френе“ работи с иновативни за Бургас методи. В програмите, които разработваме за предучилищно и начално образование, обучението е в пряка връзка с възпитаване на ценности, развиващи личността на детето.

Процесът на обучение във "Френе" не е разделен на основен и допълнителен. Децата учат, творят, играят и надграждат през цялото време. Това спомага създаването на цялостен поглед за света, провокира въображението и асоциативното мислене, стремежът към изследване и експериментиране.

Преподавателите във “Френе” работят с учениците индивидуално и групово, като обучителният процес е в малки (до 10 деца) групи.  

r

Къде учим?

Училище “Френе” се помещава в училищна сграда в центъра на град Бургас.

Училищната площ е оформена разнообразно, за да предостави различни възможности за учене и игра:

- място за групова и самостоятелна работа
- кътове за отмора и социализация
- пространства за творчество и експозиционна площ
- споделена библиотека от книги и учебни материали със свободен достъп

Учебното пространство предоставя спокойна атмосфера, в която децата се развиват и общуват уверено и с желание. Те учат и творят в подкрепяща среда, без страх от грешки и неуспех. 

Ученето в различна от конвенционалната училищна среда носи нови впечатления и предизвикателства пред учениците. Чрез изнасяне на учебните занятия извън учебната стая, ние постигаме едно по-устойчиво знание, виждаме наученото на практика, а видяното и преживяното провокира нови въпроси и стимул за развитие.

Децата често учат сред природата, посещават експозиции на музеи и галерии, учат сред обкръжаващата ги градска среда, а по време на екскурзии и извън нея.

Лагери през учебната година

Всяка година Училище „Френе” организира летен и зимен лагер, които децата очакват с нетърпение. Една седмица на откъснатост от родителите в игри и смях, дава огромно удовлетворение на децата и ги зарежда с енергия и здраве. Това повишава вътрешната мотивация, радостта от ученето и увереността в собствените възможности.
Лагерът носи много забавление, но и нови предизвикателства.

Макар да не се провеждат учебни занимания, децата учат не по-малко от всичко, което преживяват. Подобряват се социалните им умения, заздравява се общностната динамика и се развива чувството им за самостоятелност.

Ние предлагаме качествено образование, в което двигател е любовта към знанието.

Contac_Us_1