Къща за деца

Пространство за Ранно детско развитие за деца от 2 до 5 годишна възраст

Смях, забавление и радост!

Във Френе вярваме, че детството е неприкосновена вселена и първите години от живота на всяко дете са време за игри, веселби и искрена радост. За това се стремим да комбинираме холистичното учене с много забавление и смях, знаейки, че щастливите деца порастват щастливи възрастни.

Всяко дете е уникално!

Във Френе знаем, че всяко дете е уникална вселена от умения, темперамент и творчество. Ето защо предварително подготвяме всички програми спрямо индивидуалните потребности на нашите деца, за да развиваме онова, което обичат и за да заобикнат онова, което е все още ново за тях.

Празнуваме детството!

Ние оценяваме силните страни на всяко дете, за това осигуряваме поддържаща учебна среда, в която децата могат да изследват и поемат рискове за учене, без да се страхуват от неуспех или оценяване.

Партньорство

Вярваме, че ученето е взаимен и красив процес, заради партньорството между родители, учители и деца. Знаем, че именно то е от съществено значение за развитието на добра образователна среда в ранна детска възраст. Във Френе родителите са неизменна част и комуникацията ни е открита и ползотворна.

Любовта към ученето през целия живот

Вярваме, че децата в нашата детска градина на знанието растат с увереност в себе си, любопитни към света около тях, и в среда, подпомагаща развитието на добри качества и изграждането на ценностна система. 

 

Децата в нашата градина на знанието растат свободни да откриват нови светове, да любопитстват, успяват, но и да грешат. Ще се погрижим вроденият им инстинкт за радост да е несломим, но и ще ги научим, че понякога след дъжд локвите са кални и това също може да е весело. А да ги гледаме как растат прекрасни и добри хора, които имат стабилни ценности, е най-големият ни дар.