Семинари за възрастни

Образование през целия живот!

 Училище "Френе" Ви предоставя възможността да надграждате своите знания и да откривате нови хоризонти пред професионалното си и личностно развитие.

Курс: ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

Стартира при сформиране на група през учебната 2020/21

Курсът започва при сформиране на група през есента. Продължителността му е четири месеца.
Провежда се всяка неделя от 17:00 до 18:30.

Да започнем есента с изучаването на един от най-атрактивните езици в света - японският! 

Фокус на курса е както прилагането на езика в реални ситуации, така и запознаване с японската култура и общество - техните характерни особености и различия.
Програмата включва :
> Основи на граматика
> Произношение
> Разговорни умения
> Запознаване с японската култура

Курсът е подходящ както за възрастни, така и за ученици (над 13 години).
В курса могат да се включат не повече от 8 души.

Преподавател: Теодора Чаушева
Спец. Приложна лингвистика – японски и английски език

Семинар: СЕМЕЙСТВО И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Приключил

(по метода Семейни констелации)

Семинарите "Семейство и взаимоотношения" се провеждат веднъж месечно, като всяка следваща тема се обявява предварително.
Курсът включва два цикъла семинари от по пет теми. Участието във всяка среща ще Ви даде познание както за семейството като система, така и за екзистенциалните порядки, които действат в тази система. Това познание ще Ви даде възможност:
> да намерите отговори на въпроси, които касаят Вас и Вашия живот
> да намерите решение на проблеми, които ви тревожат
> да подобрите отношенията в семейството си, както връзката с родителите и поколенията преди Вас, така и отношенията с партньора и децата Ви
> да разберете какво е добре за децата Ви, как Вие можете да им помогнете и какво можете да направите
Семинарите, включени в курса включват лекция-теория и практика, под формата на констелационни упражнения, дискусии, медитации и визуализации под ръководството на водещия.

За водещата Златина Илиева:

Образователно-квалификационна степен магистър психолог. Като психотерапевт води семинари, групи и индивидуални сесии по метода Семейни констелации. Консултира партньорски двойки, работи с деца чрез методите на арт терапията. Методът, който използва в своята работа, е системно и холистично ориентиран и е базиран на фамилна психотерапия и семейни констелации, като включва техники от гещалттерапията, работа с травми по метода на Питър Левин, арт терапия и други психотерапевтични методи. В работата си също включва различни медитативни практики.

Курс: ИСТОРИЯ НА ДРЕВНИТЕ КУЛТУРА И ИЗКУСТВА 

Приключил

Тримесечен курс за възрастни (възраст: 15+)
Продължителност: всяка събота от 16ч до 18ч
Независимо дали искате да станете историк или археолог, или просто сте любознателни и искате да обогатите знанията си за древните култури, които са в основата и на нашата собствена култура, можете да се включите в нашия курс от лекции, художествени работилници и изследване.

Училище Френе има удоволствието да ви покани на разходка сред магнетизма на Древната история и искуство, в която тя – Историята, е по-скоро разказ, представящ поглед през археология и история, изкуство и културология, лингвистика и теология.

Курсът "История на древните култури и изкуства“ ви предлага един интердисциплинарен поглед над древните култури, развили се в източното Средиземноморие – Египет, Месопотамия, Близкия Изток, Гърция, Рим и Древна Тракия. В курса ще ви запознаем с възникването и развитието на древните общности, езици, религиозни вярвания и изкуства със специално внимание върху древните писмени свидетелства, материална култура, художествени модели и иконографии и типове държавност. Ще бъде подчертана ролята на древните култури, техния принос и наследство в изграждането на съвременните европейски култури и модели на поведение.

"История“ е старогръцка дума, която означава търсене, анкета, изучаване, разказ за това кои сме ние, от къде идваме, защо сме носители на определена култура и имаме конкретно поведение.

Лектор: Миглена Димова

В периода 1998-2000г. изучава специалност "Културология“ в Софийския университет, където слуша двусеместриални курсове при проф.Александър Фол, създател на института по Тракология към БАН. Именно проф. Фол е личността, която запалва интерес към културата на древните траки.
В периода 2013г-2018г изучава бакалавърска програма "Тракология“, втора специалност "История и култура на древна Гърция“, и магистърска програма "Средиземноморския свят: Елада, Рим и Древният Близък изток“ в НБУ, при възпитаници и колеги на проф. Александър Фол.
По време на обучението си изучава и древни езици - старогръцки и латински, както и епиграфика - наука за разчитане на древни надписи, положени върху каменни плочи, монети, съдове и други носители. Участва в разкопки на тракийска могила в Сборяново, под ръководството на проф. Диана Гергова и в проучване на обект при църквата Св. Неделя, София, с ръководител гл. ас. д-р Веселка Кацарова (НАИМ). Стажува в Музея за история в София. Участва в програма "Erasmus+” за студентска мобилност, в Университета на Кипър (Никозия, Кипър), където слуша лекции за древната история на острова и историческа лингвистика на гръцкия език. Участва в морската лаборатория на университета и стажува в музея на гр. Дали.
Contac_Us_1

 

Нашите курсове

Център Френе предлага ежедневни интересни курсове за деца и ученици на възраст от 4 до 11 години.