Връзка с нас

  • гр. Бургас, парк "Езеро",
    сграда на Колеж по туризъм към Университет "Проф. д-р Асен Златаров", ет.2
  • (+359) 088 812 2243
  • office@frene.bg
  • Facebook