Консултации

Училище "Френе" предлага консултации за родители и за деца .

За кого са предназначени консултациите?

За родители, които имат притеснения относно децата си и средата, в която се обучават.
За деца от 5 до 15 годишна възраст, които имат образователни или поведенчески ситуации.

Какво дават консултациите?

Информация, относно законови изисквания в сферата на образованието
Информация за алтернативните форми на обучения в града
Насочване към препоръчани професионалисти, работещи с деца за диагностика или решаване на проблем
Диагностика на индивидуалния казус и решаването му

Как се провеждат консултациите?

Провежда се среща-разговор с родителите и/или с детето.
Работи се с родителите и децата групово и индивидуално.
Според случая консултациите продължават или се насочват към друг специалист.

Кой води консултациите?

Николета Петрова - Основател и Директор на Училище “Френе”
Магистърска степен “Образователен мениджмънт”, Софийски Университет
Лицензиран инструктор по ТЕС - техника за емоционална свобода
Повече от 10 години работи с деца на различни възрасти.
Работи с мрежа от консултанти - професионалисти в работата с деца.

Contac_Us_1

Нашите курсове

Център Френе предлага ежедневни интересни курсове за деца и ученици на възраст от 4 до 11 години.