Прием

ЧНУ "Селестен Френе" обявява следните свободни места:

 • Подготвителна група 5-годишни 
  - 1 свободно място
 • Подготвителна група 6-годишни
  - 1 свободни места
 • Първи клас
  -
  3 свободни места
 • Втори клас
  -
  2 свободни места

Процедура 

1. Среща - разговор с родителите

2. Посещение на родителите и детето в училището

3. Провеждане на диагностика за готовност в съответния клас

4. Гостуване в съответния клас за няколко дни и диагностика за готовност постъпране в съответния клас

5 . Сключване на договор за обучение

Contac_Us_1