Училище

ЧНУ "Селестен Френе"- Бургас е вписано в Регистъра на МОН на основание Заповед № РД 14-23 / 26.05.2021 г. на Министъра на образованието и науката

Галерия

Учебна среда