Кой е Френе?

Нашият патрон Селестен Френе отговоря на едни от най-важните въпроси за развитието на децата, а именно как децата да се чувстват добре в учебна среда и как учителите да допринесат за всичко това. Основният призив на Селестен Френе е "Дайте свобода на децата ", т.е. помагайте им да узнаят онова, което те самите желаят да знаят.

На 8 октомври 1896 г., във френското селце Ван се ражда Селестен Френе - бъдещ скромен селски учител, създател на авторска школа и прародител на теорията и практиката на образователната система. Не всички са склонни да нарекат Френе революционер. Той не е така изискан, както е Мария Монтесори и не е такъв философ, какъвто е бил Щайнер.

Селестен Френе отговоря на едни от най-важните въпроси за развитието на децата, а именно как децата да се чувстват добре в учебна среда и как учителите да допринесат за всичко това. Основният призив на Селестен Френе е "Дайте свобода на децата ", т.е. помагайте им да узнаят онова, което те самите желаят да знаят. Дори да ограничавате свободата им във всичко друго, тя няма да стане по-малка.

"Трябва да предлагаме на децата всички видове дейности, с които могат да се справят, като оставим на тях избора кога с какво да се занимават."

"Възпитанието на детето в хармония с природата, се осъществява в разузнаване чрез опипване, в съответствие с развитието на способностите му. Това са дейности, в които то опознава, изследва и изучава окръжаващата го среда, за да усвои и узнае нейните тайни."

"Време е съвременният учител да се откаже от предразсъдъците, че природата на детето е различна от тази на възрастните. Детето живее и следва същите принципи, които водят възрастните. Какво ще отговорите на въпроса: "Способни ли сте да оценявате сами себе си?"."

Според Френе основното условие за организирането на процес с децата, е взаимното доверие между ученик и учител, както и уважението между самите ученици.

"Единственият начин е с разбиране и уважение към учениците, и с любов към децата."

"Свободата, присъща на всяко дете, му помага много в нелекия му път на развитие. Ограниченията на тази свобода, дори и незначителни, могат да му навредят."

"Преди всичко трябва да възпитаваме у детето самосъзнание - неговите собствени критерии и виждания за нивото на собствените му способности, за да може то да се оценява обективно самò. Кой друг освен него може да съди за притежанието или формирането на определени негови способности? "

Детето може да се самовъзпитава само при едно условие - когато ние умело му помагаме и го насочваме в неговото собствено търсене на пътищата за решаване на проблемите, а не когато му ги поднасяме наготово. Именно това е главното в хуманистичните възпитателни системи, към които можем да причислим и тази на Френе.

За оценките

"Проблемът е там, че всяка оценка, сама по себе си, е субективна и грешна по принцип. Тя е плод на виждането на възрастния за работата на детето. Но тази оценка не отчита нито индивидуалните качества, нито емоционалното състояние, нито мотивацията на детето в момента на оценяването. А самооценяването му предполага изключване или отчитане на тези фактори. Така детето се чувства свободно и усеща доверието на учителя към него."

Концепцията на Френе е проста и много валидна и днес - насочена най-вече към индивидуалните качества на децата и чувството им за независимост.
Селестен Френе вярва, че за това е нужно създаване на условия, в които децата да се чувстват сигурни, спокойни и приети. Среда, в която учат без натиск и без страх от провал.

Основните задачи, които Френе поставя

Даване възможност на децата да изразят себе си във всякакви области, към които те имат жив, естествен интерес.

Развиване на логическо, творческо и асоциативно мислене, самоинициативност и лична мотивация.

В училището Френе има една голяма, светла, обща стая с удобни мебели, където децата се събират за колективни занятия и още осем специализирани работилници, които се свързват с тази обща стая. Четири от тези работилници са за развиване на различни физически умения, другите четири за колективна работа, свързана със събиране на информация, експериментална работа, печат и художествено творчество.

Общуване

Френе пише: "Основата на образованието е достойнството на индивида. Взаимното уважение на учителя и детето е едно от основните условия за доброто образование. Учителят не трябва да се преструва, че е "самоуверен учител" и знае отговорите на всички въпроси. Концепцията за Френе е насочена към органичното свързване на училището с хора от различни професии и занаяти.


"Учителят се занимава с невероятно труден и хрупкав материал, който винаги реагира непредсказуемо!" 

Взаимодействие с външната среда

Новото училище трябва да учи децата да живеят сред хората, да изграждат работата си конструктивно, постигайки не само физическото и интелектуалното развитие на децата, но и психологическото и социално равновесие.