Веса Бойчева

Веса Бойчева

Като Монтесори педагог прилага принципа, че преди да сложиш нещо в ума на детето, трябва да го поставиш в ръцете му. Резултатът от това е най-голямото ѝ удовлетворение - да види възхищението на децата, когато откриват чрез експерименти физичните свойства на предметите и веществата, вместо да се опитват да наизустят теория от учебниците. В работата с деца Веси се предизвиква да търси и открива нови начини, с които да развива уменията на децата и да се учи от тях.

За работата си в училище “Френе” казва:

“Атмосферата тук и принципите, които следваме, са най-близо до моите представи за това какво трябва да бъде едно училище - безкраен извор на вдъхновение, съпреживяване и забавление.  Чрез индивидуалния подход към детето и помагайки му, да развива своите таланти и умения, ние сме облагодетелствени да виждаме, как децата, които пристъпват във Френе плахи и боязливи, се превръщат в сигурни в своите възможности, независими и подготвени за живота хора.
Във Френе всеки има право да твори, да избира с кого да си партнира,  да се движи със своето темпо, но същевременно спазва правила, които важат за всички и именно тези правила им дават сигурността и уверението, че ще се справят в общуването си с другите, емпатията и приятелствата, някои от които са за цял живот. Тук всеки ден е различен, а най-голямата награда за мен като учител, е усмивката на децата, когато ги посрещам сутрин и искрените им прегръдки, когато не сме се виждали цяла ваканция.”