Цонка Желязкова

Цонка вижда административната работа като един от основните начини за осигуряване на стабилност и качество на училищната дейност. Заниманието с документи, таблици и формуляри ѝ дава увереността, че Училище "Френе" върви към установяване, което дава систематичност и устойчиво знание и занапред.

Предизвикателство и удоволствие е за нея да преобразява тази наглед скучновата работа в лесен за възприемане процес или продукт, който да служи на екипа на Френе и на общността всекидневно и ефективно.

IMG_4762

За работата си във “Френе” казва:

“Завръщайки се в родния Бургас, търсех да открия общност, която споделя моите принципи на работа и устременост към развитие на неформалното образование. Такива хора намерих във "Френе" и това ме прави истински вдъхновена. За мен работата в екип носи удоволствие и вярвам, че тя е ключ към дългосрочни и устойчиви промени. Вече знам, че има с кого да мечтая и работя за просперитета на образованието в Бургас.”