Николета Петрова

Николета Петрова е основател и управител на първото училище от алтернативен характер в Бургас - "Училище Френе́".

Тя работи активно за развитието на образованието в града и в страната – организира семинари, кани и полуляризира дейността на съвременни детски писатели, включва училището в общински и национални проекти, подпомага развитието на други образователни структури в Бургас, Варна и София