Елисавета Чакърова

Математически умения в ранна детска възраст са важни, за да развиват децата логика, съобразителност, аналитично и пространствено мислене. Светът на математиката е необятен, многолик и може да бъде много интересен. Ели печели интереса и доверието на децата със спокойствие и усмивка и те неусетно започват да я следват, потапят се в материята на математиката и магията се случва!

Ели вярва, че училището трябва да дава знания, но и свобода децата да реализират своите идеи, да покажат възможностите си, да изявят талантите си. Това играе важна роля не само в образованието, но и в личностното израстване на учениците.

IMG_4563

За работата си във “Френе” казва:

“Френе е място, което дава на децата не само знания, но и среда, в която те смело могат да експериментират, откриват и да се развиват. Във Френе им предаваме общочовешки ценности, учим ги на толерантност и уважение, както към останалите, така и към собствената си личност. “