Анна Топчиева

Ани разказва, че професионалният й опит започва още в детска възраст, когато прекарва голяма част от свободното си време при майка си, в детската градина, където тя е била учителка. По онова време все още е било позволено децата на персонала да влизат в градината. Ани помни, че помощта, която е оказвала е била поощрявана. За Ани това е безценен опит, който позволява връзката с децата да се осъществява някак естествено. 

Този ранен опит „в кухнята“ на предучилищното възпитание от 80-те години и любовта към децата я мотивират да завърши висше педагогическо образование, степен Магистър и десет години да работи в сферата на детското развитие. Тя е наясно с плюсовете и минусите на възпитателния процес от времето на тоталитаризма до днес.

За работата си в Училище "Френе" казва:

"Избрах тази професия запленена от ентусиазма, с който моята майка вършеше работата си. Изобщо смятам, че при работата с деца ентусиазма и позитивизма са задължителни елементи."