Мари Мъгърдичян

Мари Мъгърдичян

В работата си с децата Мари използва различни музикотерапевтични похвати - чрез образователни игри ги учи да развиват въображението си, да бъдат колективни, ведри, позитивни, да изучават емоциите си и проявите им, да откриват връзките между предметите.

За работата си в училище “Френе” казва:

“За разлика от държавните училища Френе заедно с невероятния учителски екип, е място на непрестанно търсене и развитие. Прекрасно е да работиш с хора, които са отворени към новите изследвания и открития в сферата на образованието, които търсят и прилагат най-ефективните и естествени методи и подходи за работа с деца.
Със своята екологична насоченост в Училище Френе даваме възможност на децата да добият един по-широк мироглед, както и да прекарват повече време в занимания и игри навън, което се отразява изключително благотворно върху здравето и развитието им.
Моето дълбоко удовлетворение от работата ми като учител е да видя онези бляскави искри в очите на децата, които казват „Искаме още! Много ни е интересно, Мари! Не спирай!“. Няма по-голяма радост от това да знаеш, че си пленил интереса на детето и то с нещо, което е полезно за развитието и изграждането му като личност.
Моята т.нар. магия в преподаването е моята флейта, в звука на която децата се влюбват. Е, и усмивката! Държа винаги да поддържам най-доброто си настроение на работа и децата го усещат и отвръщат със същото. Смятам, че най-доброто условие за развитие на едно дете, е когато то се почувства прието и обичано от преподавателите и съучениците си. Тогава то се отваря и става възприемчиво и освободено да изразява и развива себе си. И точно това отношение е основният приоритет в работата ми.”