Екип

Екипът на Френе включва специалисти в областта на педагогиката, математиката, архитектурата, музиката, науката, живописта и дизайна. Всички ние сме обединени от идеята за формиране на креативни, мислещи и изследващи света личности.