Събития

Разнообразие от събития за учители, родители, ученици и всеки, заинтересован от теми, свързани с образованието

OH cards - Базов тренинг

19 - 20 октомври от 9:30ч до 18:30ч

oh cards

Каним ви да се запознаете с различните колоди от OH серията, както и със спецификата на всяка колода. Ще разгледаме възможни приложения на картите, методи и подходи за работа с тях.

Въпреки че всяка колода е и артистично, и тематично уникална, тя може да бъде използвана в комбинация с други тестета от семейството.

Методът се прилага успешно в различни професии, в които играта може да се използва като забавна работа, но и като отправна точка за дълбинна психологическа работа.

През двата дни ще ви демонстрираме 15 колоди, както и техники и възможности за тяхното приложение в социалните и помощните професии, терапевтичната работа, в корпорации, образование, арт-терапия и др.

Тренингът е подходящ за: психолози, психотерапевти, педагози, арт-терапевти, HR-и, коучове, мениджъри и др., както и за хора с желание да развият познанията си за собствената си личност и за другите.

Повече информация може да получите във ФБ събитието.

Любов и/или партньорство - Цикъл от лекции по метода "Семейни констелации"

Тема: Системни закони на любовта. Равнопоставеност

на 19 октомври (събота) от 15:00ч до 18:30ч

Sistemni zakoni

Курс за родители, партньорски двойки и индивидуални личности, които искат да разберат повече за порядките на любовта. Това са събития, в които освен лекционна част, са включени и семейни констелации за основите на хармоничните взаимоотношения в живота и семействата според теорията на Берт Хелингер.

Семинарите се провеждат веднъж месечно, като всяка следваща тема ще бъде обявявана предварително в събитието.

Участието във всяка среща ще Ви даде познание:
- какво подкрепя любовта и кое задушава връзките?
- кои принципи е важно да знаем, за да градим отношения с любов?
- на какво сме готови поради страха от самота?
- какво жертваме заради страха от обвързване?

Повече информация във ФБ събитието.

Повече за метода Семейно констелации може да научите тук.

Партньорство с родителите: Как да включим родителите в училищния живот?

25.10 (петък) от 8:30ч до 16:00ч

partniorstvo

Курсът ще запознае участниците с теорията и практиката на развитие на училището като системен процес, ключовата роля на работата в екип и четирите области на развитие, които са в основата на Модела за изграждане на приобщаваща училищната среда.

Обучението се състои от две части:
Част 1 – Дистанционнa - онлайн

Част 2 – Присъственa: Обучение на място

Повече информация във ФБ събитието.

 

Емоционална интелигентност - Цикъл от семинари за деца

Първи семинар на  26 октомври (събота) 

1 група - деца от 6г до 8г - от 10:30ч до 12:30ч

2 група - деца от 9г до 13г - от 14:00ч до 16:00ч

Дати на следващите семинари:

Втори семинар на 09.11 - събота

Трети семинар на 16.11 - събота

Четвърти семинар на 24.11 - събота