Мисия

„Френе“ събира най-доброто от актуалните днес методи, за да подпомогне и допълни действащата в училище система. Обученията, включени в програмата ни, са вдъхновени от водещи образователни практики и са базирани на реалния опит на децата, работата в екип и усъвършенстване на уменията на принципа „проба-грешка“. Ние във "Френе" приемаме процеса на обучение като жив организъм, който, за да бъде адекватен на средата, в която се развиват съвременните деца, се нуждае от постоянно насърчаване на стремежа към нови знания и умения. Занятията са насочени към деца от 5 до 11 годинишна възраст. Целта ни е да развиваме езиковите и комуникативни умения, пространственото и логическо мислене, социалната и емоционална интелигентност. Екипът на "Френе" се състои от специалисти в областта на педагогиката, математиката, архитектурата, науката и дизайна. Всички ние сме обединени от идеята за формиране на креативни, мислещи и изследващи света личности. . Постоянното внасяне на иновативни практики в образованието е един непрекъснат стремеж към изследването и развитието на нови идеи. Това са и част от водещите практики в обучението, което цели да даде на съвременната среда адекватни знания и умения.

Образованието е жив организъм, който трябва да се развива с темповете на децата, а когато развитието на децата изпреварва развитието на традиционното училище, съвсем естесвено е да поглеждаме към онова, което отговаря на потребностите ни. Онова, което във Френе приемаме като лична кауза, и вярваме, че е необходимо на хората в Бургас на този етап, е информираността им за новото в образованието и доверието им в него. На етап сме, в който хем виждаме все по-големите несъвършенства на държавните норми, хем все още сме скиптични към промените. Ние вярваме, че това е процес, за който са необходими време и будители, които със сърце да помагат промяната да се случи.

Желанието ни е гр.Бургас да може да предложи различни образователни алтернативи - такива, които са законово уредни и биват практикувани благоприятно както в други градове в страната ни, така и във все повече страни по света.