Зимна ваканция 2016

Да прекараме Зимната ваканция заедно!

 Петдневната програма, разработена от Френе – Център за иновативно обучение, включва занятията на Центъра, обединени от обща тема за седмицата. Програмата е разработена на база проектно-ориентирани занятия.