Наука за деца

Разучавайки природните закони и свойства, децата се превръщат в малки експериментатори.

Защо планетите са кръгли? Можем ли да минем под дъгата? Защо няма гигантски мравки? Защо в пустинята Сахара е вечно лято? Защо солта се разтваря във вода, а пясъкът не?

Вашето дете може само да намери отговорите на тези и много други интересни въпроси при нас, в център за иновативно обучение Френе.

Заниманията в "Наука за деца" превръщат децата в истински откриватели и изследователи на средата, която ги заобикаля. Целта ни е да създадем интерес към науката и да положим основите на научния метод за търсене на отговори. Вярваме, че обучението чрез преживяване е начинът дацата да са емоционални обвързани с учебното съдържание, което подобрява качеството на учебния процес и повишава личната мотивация на децата.

Заниманията включват изработване на модели, експерименти и наблюдения, музикални, двигателни и групови игри.

Програмата включва модулите:

  • Физика и Астрономия
  • География
  • Химия
  • Биология
  • Екология

Децата са насърчавани сами да откриват отговорите, които търсят и да използват наученото като база за бъдещите ни дейности. Заниманията са последователни и се надграждат в процеса на работа. Желателно е редовно присъствие в рамките на един модул за максимално усвояване на наученото.

Цели на занятието:

  • Насърчаване на любопитството и креативността
  • Изграждане на траен интерес към точните науки
  • Придобиване на начални познания по физика, астрономия, география, химия, биология и екология
  • Развиване на критическо и логическо мислене
  • Подобряване на комуникативните умения и работа в група

Нашите курсове

Център Френе предлага ежедневни интересни курсове за деца и ученици на възраст от 4 до 11 години.

Галерия

Наука за деца