Математика

Курс по математика за деца в подготвителен и първи клас

Училище Френе предлага курсове по математика за деца в подготвителен и първи клас.

Занятията се провеждат веднъж седмично по един астрономически час. 

Заниманията с децата от предучилищен клас целят да поставят основни познания и събудят интереса в областта на математиката. По време на курса децата се запознават с числата, тяхната количествена стойност и извършват аритметични действия. Запознават се с основните геометрични фигури и решават различни задачи, развиващи наблюдателност, визуална памет, пространствено мислене и ориентация. Решавайки различни логически задачи, придобиват умения като комбинативност, съобразителност и аналитично мислене. Развиването на тези качества в ранна детска възраст, водят до решителност и увереност в ред други области. Задачите и упражненията се подават чрез игрови подход, което улеснява възприятието от страна на децата. Те неусетно придобиват умения и знания докато се забавляват.

Състезателна математика е заложена в програмата за първи клас. Целта на курса е да задълбочи познанията на учениците и да породи у тях интерес към нестандартни задачи. Решавайки такива, децата развиват своето логическо и аналитично мислене. Програмата предвижда подготовка за състезания по математика и успешно представяне на такива. Явяване на подобен тип формати развива у децата състезателен дух и им помага в ранна детска възраст да преодолеят страхът от изпити.

Ние вярваме, че заниманията по математика дават на децата един допълнителен подход към опознаването на света около тях. Развиват логическото мислене и интелекта, и пораждат траен интерес към математиката в бъдещото развитие на децата. В основата на много от успехите на учениците стои отличната математическа култура.

Нашите курсове

Център Френе предлага ежедневни интересни курсове за деца и ученици на възраст от 4 до 11 години.