Математика

Курс по математика за деца в предучилищна възраст и първи клас.

Целта на курса по математика е освен основни математически знания , решавайки нестандартни задачи, децата да развият своето аналитично и пространствено мислене. Придобиват умения като комбинативност, логика и съобразителност. Развиването на тези качества в ранна детска възраст, развиват решителност и увереност, така се заражда и по - нататъшния им интерес към математиката. 

Ние вярваме, че заниманията по математика дават на децата един допълнителен подход към опознаването на света около тях , развиват логическото мислене, интелекта и пораждат траен интерес към математиката в бъдещото развитие на децата

 

Нашите курсове

Център Френе предлага ежедневни интересни курсове за деца и ученици на възраст от 4 до 11 години.