Живопис

Техники и похвати в Живописта Жанрово разнообразие

Изобразително изкуство 

Акценти в обучението

Техники и похвати

Жанрово разнообразие в живописта

Децата говорят и разказват чрез рисунките си, зз това е важно да подхранваме любовта към изкуството. Това ще бъде и нашата главна задача в курса по Изобразително изкуство. Ще развием естетическото отношение към изкуството и обкръжаващия свят. Чрез развитие и стимулиране на процеса на рисуване, детето ще обогатява и развива своята зрителна памет, наблюдателност, концентрация, въображение, фантазия, емоционалност, творческа индивидуалност. То ще борави по-умело и свободно с цвета и формата в рисунката, ще опознава света и ще разбира предметите и явленията от действителността, което ще направи по-разбираем света в неговите очи.

 

Основни цели на обучението са:

- развитие на естетическо отношение, емоционално общуване с произведенията на изкуството

- изразяване чрез образи и символи на собствени мисли, чувства, емоции и отношения

- съпричастие към локални и глобални проблеми на околната среда и екологичната защита

 

 Преподавател: Надя Пеовска

 

Нашите курсове

Център Френе предлага ежедневни интересни курсове за деца и ученици на възраст от 4 до 11 години.

Галерия

Живопис