Нашите занятия

Семинари за възрастни

Образование през целия живот

Консултации

Математика

Курс по математика за деца в подготвителен и първи клас

Архитектура

Курсът по Архитектура развива пространствено и конструктивно мислене.

Живопис

Техники и похвати в Живописта Жанрово разнообразие