Питър Грей - Защо трябва да спрем да разделяме децата по възраст - част I

Децата се учат, като играят в зоната на проксималното развитие.

 

Един от най-странните и според мен най-вредни аспекти на нашето отношение към децата днес, е склонността ни да ги разделяме в отделни групи по възраст. Правим това не само в училищата, но все повече и извън училище. По този начин лишаваме децата от ценен компонент на техните естествени средства за самообразование.

Обучението в групи, разделени по възраст, става доминиращо приблизително по същото време когато доминиращият подход към производството е използването на поточната линия. Аналогията е доста очевидна. Училищната система, базирана на разделение по класове, третира децата, като че ли са елементи от поточна линия, движещи се от станция до станция (от клас до клас) по конвейрна лента, всички със същата скорост. На всяка станция работник от фабриката (учител) добавя някакъв нов компонент (единица знание) към продукта. В края на линията фабриката изплюва цялостни, нови, възрастни човешки същества, всички изградени по спецификациите на производителите (професионалните преподаватели).

Разбира се, всеки който някога е имал или познава дете, включително всеки, който работи в образователната система с деца в класове по възрасти знае, че този подобен на поточна линия възглед за детското развитие, е напълно грешен. Децата не са пасивни продукти, към които можем да добавяме компоненти. Децата не са непълни възрастни, които трябва да се изграждат малко по малко в някаква подредена последователност. Децата сами по себе си са пълноценни човешки същества. Те непрекъснато изискват контрол над собствения си живот и въпреки това, през което ги караме да преминат, те настояват да научат това, което те самите искат да научат и да упражняват уменията, които те самите искат да практикуват. Не можем да ги спрем. За всички би било много по-добре ако тръгнем в тяхната посока, вместо да се борим с тях.

117444568_10214273450110128_868214122572119645_n

Темата за обучението на децата без напътствия или подтици от възрастни съм разглеждал и преди. По-специално - самообразованието, както то някога се е случвало в групите на ловци и събирачи и както се случва днес в училища, предназначени за самообразование, особено училището в Съдбъри Вали, САЩ (Sudbury Valley School). Видна особеност на места с такива условия е, че децата редовно взаимодействат с други личности от целия спектър от възрасти. Антрополозите твърдят, че свободното възрастово смесване е ключ към самообразованието на децата ловци-събирачи; Даниел Грийнбърг отдавна твърди, че свободното възрастово смесване е ключът към самообразованието в училището в Съдбъри Вали, което той създаде.

Преди няколко години заедно с Джей Фелдман (тогава мой аспирант) проведохме някои проучвания, свързани с взаимодействията между деца на различна възраст в училището в Съдбъри Вали, насочени към: 

(а) определяне степента на смесване на различните възрасти в училището

(б) идентифициране контекста, в който е настъпило смесването на деца на различна възраст

(в) идентифициране начини, по които възрастовото смесване изглежда е допринесло за самообразованието на учениците

Когато им бъде даден избор, децата прекарват значително време в общуване с други хора, които са по-големи или по-млади от тях.

По всяко време в Съдбъри Вали има приблизително от 170 до 200 деца, които са на възраст от 4 до 18 години, а понякога и по-възрастни. Учениците по всяко време могат да се движат свободно в училищните сгради и кампуса и могат да си взаимодействат с когото пожелаят. Училището е достатъчно голямо, за да могат учениците, ако решат, да си взаимодействат само с други хора, които са на тяхната възраст плюс-минус една-две години. Но те не правят това. В нашето количествено проучване установихме, че повече от 50% от социалните взаимодействия на учениците в училище са били с други ученици, които с с повече от две години по-възрастни или по-млади от тях самите, а 25% от техните взаимодействия са били с други ученици, които са били над 4 години по-възрастни или по-млади.

Смесването на деца от различни възрасти е било особено често по време на игра. Смесването на деца от различни възрасти е по-вероятно да се случи по време на активна игра от всякакъв вид, отколкото по време на разговор, който не включва игра.

През следващите няколко части от тази статия ще обсъдим различни предимства на възрастово смесена среда за самообразование, като използваме примери от наблюденията в Съдбъри Вали. Едно ясно предимство и тема на останалата част от днешната статия е следното:

Смесването на деца от различни възрасти позволява на по-малките деца да участват и да се учат от дейности, които не биха могли да правят сами, или само с връстници.

117966915_10157705597698107_6027271918727826218_o

През 30-те години на миналия век руският психолог Лев Виготски разработва концепция, която нарича зона на проксимално развитие, определена като сфера от дейности, които едно дете може да изпълнява в сътрудничество с по-опитни деца, но не може да извършва самостоятелно или с други, които са в неговото ниво. Виготски твърди, че децата учат най-добре, когато са ангажирани с по-опитни деца в зоната на проксимално развитие. От времето на Виготски до сега професорите в сферата на образованието използват концепцията му, за да опишат взаимодействията между възрастни учители и млади учащи се. Лично според мен (бел.авт.) концепцията се прилага много по-добре за естествено зараждащите се взаимодействия сред децата на различни възрасти.

Като пример (който съм използвал другаде) си представете две четиригодишни деца, които се опитват да играят проста игра на “хвърли-хвани”. Те не могат да го направят. Нито едно от децата не може да хвърли топката достатъчно право, за да може другото да я хване, така че играта не е забавна и бързо се разтурва. Сега си представете четиригодишно дете, играещо на “хвърли-хвани” с опитно осемгодишно дете. По-голямото дете, като се хвърля и скача, може да хване неудачните хвърляния на по-малкото дете. То може да го направи и се забавлява докато го прави. Също така по-голямото дете може да хвърли топката директно в протегнатите ръце на по-малкото, така че последното да изпита радостта от улова. По този начин “хвърли-хвани” е игра в зоната на проксимално развитие на 4-годишното дете. В среда, разделена по възрасти, състояща се само от 4-годишни, няма да има успех, но в среда със смесена възраст, която включва някои 8-годишни, както и 4-годишни, “хвърли-хвани” е игра в рамките на възможностите на всеки.

По всяко време на денонощието в Съдбъри Вали можете да видите малки деца, които играят игри с по-големи деца. Игри, които не биха могли да играят само с връстници. В това число са интелектуални, както и спортни игри. Играят заедно, не защото някой го изисква, а защото искат. По-малките деца са привлечени от дейностите и личността на по-големите, а по-големите се радват на възможността за общуване с по-малките.

118076355_4886626014696699_7160416341757193589_o

Ето пример за интелектуална игра в зоната на проксималното развитие. В няколко случая наблюдавахме как седем или осемгодишни деца играят сложни игри с карти в групи с по-големи деца и тийнейджъри. Сами по себе си 7 и 8-годишните не биха могли да играят такива игри. Те няма да могат да фокусират вниманието си достатъчно дълго, нито да следят правилата, нито дори да държат картите си достатъчно изправени, за да не позволят на другите да ги виждат. Те успяваха да играят игрите с по-големите деца, защото по-големите ги подпомагаха, напомняха им при необходимост какво трябва да правят и понякога им даваха стратегически съвети: „Обърнете внимание.“, „Опитайте се да запомните кои карти са играни.“, „Помислете, преди да сложите карта, за да не оставите нещо, което друг играч може да вземе.“ Вниманието, паметта и предумишлеността са елементите на това, което обикновено наричаме интелигентност. В процеса на игра на карти, което те правеха само за да се забавляват, по-големите деца случайно помагаха на по-малките да развият интелигентността си.

Концепцията на Виготски също ни помага да разберем как малките деца в Съдбъри Вали се учат да четат. Деца, които не могат да четат или не могат да четат добре, редовно могат да бъдат намерени да играят игри (особено компютърни игри), в които има включени писмени думи, с деца, които могат да четат добре. Четящите деца четат на глас това, което останалите не могат, и в процеса нечетящите постепенно сами стават четящи.

Смесването на деца от различни възрасти също така позволява на малките деца да се впускат в приключения, които биха били твърде опасни за тях, ако трябваше да се правят сами или само в компанията на връстници. Децата биха били твърде уплашени (какато е и нормално да бъде) да се впуснат сами в гората, но същите се чувстват в безопасност в това приключение с по-големи деца, които познават гората. По същия начин малките деца, които са нови в катеренето по дървета, се чувстват сигурни, впускайки се по ниските клони на дърветата, когато големите деца са под тях - съветвайки ги как да го направят; готови да ги хванат, ако паднат.

Когато сте малки и само с деца на вашата възраст, обхватът на възможните дейности е ограничен от знанията и способностите на хората от вашата възрастова група, но в сътрудничество с по-големи деца почти няма ограничение за това, което бихте могли да направите!

 

Статията е превод от:

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/freedom-learn/200809/why-we-should-stop-segregating-children-age-part-i?fbclid=IwAR3KNGKmzF8G0b1QK8GLahc07fLjASEd0EGjskI2ZMnXeJWAYFRSfD1Dflw