Полезни платформи с образователни ресурси

Отзиви и коментари от преподаватели в Училище "Френе"

Технологиите и възможностите, които онлайн платформите с образователни ресурси предлагат - хардуерни и софтуерни, са в полза на учителите в съвременното образование. 

В Училище "Френе" обучението чрез информационни и комуникационни технологии се случва регулярно по време на занятията, като това допринася за повишаване на мотивацията и концентрацията на учениците, служи като допълнителен метод за предаване на знанието, затвърждаването му и проверка на постигнатите успехи.

Ще ви представим кои са най-използваните онлайн образователни ресурси, които учителите в Училище "Френе" използват както в дневната, така и в дистанционната форма на обучение в занятията си.

Liveworksheets

Платформа, която предлага интерактивни работни листове по Български език и литература, Английски език, Математика, Околен свят, Човекът и обществото и мн. други. Материалът е поднесен по интересен начин и е добре онагледен. Има разнообразни по вид и съдържание задачи, като са спазени методическите изисквания и възрастови особености. Съобразени са с изучавания учебен материал по класове, но има и общи, надграждащи задачи.

93571138_870901446670087_7380541190938034176_n

Платформата позволява да се трансформират традиционните работни листове за печат, в интерактивни онлайн упражнения със самокорекция.
Учениците могат да правят работните листове онлайн (без значение устройството) и да изпращат своите отговори на учителя. Това е мотивиращо за учениците, спестява време на учителите, а за околната среда -  спестява хартия.

Тези интерактивни работни листове се възползват изцяло от новите технологии, прилагани в образованието:

* те могат да включват звуци
* видеоклипове
* упражнения за плъзгане и пускане
* упражнения с присъединяване със стрелки
* множество възможности за избор
* и дори говорни упражнения, които учениците трябва да правят с помощта на микрофона.

Учителите имат и включена платформа за изработване на собствени работни листове на база дисциплина, обучителен процес и материал за съответната държава.

Като недостатъци могат да се посочат: 

1. Не може да се залага само на тази платформа, защото учениците работят онлайн. Писането на ръка остава на заден план, а това не бива да се подценява.
2. Работните листове са подходящи за проверка на вече натрупани знания и след усвояване на нов материал, а не за преподаване на нов материал.
3. Недостатък са бъговете, които системата отчита при някои упражнения, които включват микрофон, както и при тези за свързване. 
4. Да се регистрираш, като ученик би могло да бъде по-опростено. Към момента е нужна покана от учител + код за остъп, което по-малките ученици намират за сложно.

20200406_181828   93436092_637479883496086_8260342499671801856_n

ESL Games Plus

Платформата предлага интерактивни онлайн игри за учене и преподаване на английски, като втори език.

esl - site - home

Игрите за обучение са най-вече подходящи за преподаване на деца в предучилищна възраст и начален курс. За по-малките има дейности за преподаване и практикуване на английска граматика, речник, изречения, умения за слушане и произнасяне.

Учениците от Начален курс, играят забавни, образователни игри, като обогатяват речника си с английски думи, учат структури на изречения, граматика, слушане и произношение.

Сайтът разполага със следните онлайн дейности:

* игри с памет (memory games)
* игри за правопис
* игри за конструиране на изречения
* интерактивни настолни игри
* логически игри
* игри за концентрация
* игри за съвпадение
* игри за състезания с автомобили
* игри за разпознаване на думи

esl - site - scrennshot

Като недостатъци могат да се посочат: 

1. Пренатовареността с цветове и анимационни елементи, поради което сайта понякога дава бъгове (в зависимост от устройството, от което се използва)
2. Не може да се използва без наличието на инсталиран Adobe Flash Player.

esl - site - 2 screenshot

Academico

Каналът Akademico в Youtube предлага интересни видеоуроци, свързани с учебното съдържание по предмети от първи до седми клас.

academico - screenshot

Уроците са подходящи за усвояване на нов материал или преговор. След представянето на новите знания има възможност за упражнения.

academico - screenshot2

Като недостатъци може да се посочи това, че работните листове са методически издържани, но съдържат много задачи и не са интерактивни.

Издателство "Просвета"

Сайтът на добре познатото издателство предлага безплатни електронно четими учебници, като дава възможност да се "черпи" информация от традиционните източници - Учебници и Учебни тетрадки.

screenshot - prosveta

Като недостатъци може да се посочи това, че се изисква регистрация и учебниците не са интерактивни.

matematika.bg 

Това е сайт, който предлага много възможности. Има ясно подредена визия и за потребителите е изключително лесно да се ориентират какво могат да намерят във всяка една секция.

matematika.bg 1

Основните ресурси, които предлага платформата, са тестове по Математика. Материалите са внимателно разделени по класове и раздели. Изключително добре съобразени. 

За най-малките например, които все още не могат да четат, има задачи без текст, а само с количествено представяне (картинки).

matematika.bg 2

Платформата предлага много богато меню със задачи от 1 до 12 клас, кандидатстудентски изпити и Висша математика.

Сайтът проверява решенията на задачите и показва къде тоно са допуснати грешки, ако има такива. Добро решение на създателите на платформата е това, че след края на всеки тест, решаващият получава грамота, на която са посочени получените точки. Изключително мотивиращо и приятно за децата при успешно решаване на задачите.

matematika.bg 3

Платформата предлага на потребителите и достъп до два форума – единият е за математика, а другият за информатика; различни логически игри и програми за изчисление. 

В обобщение сайтът matematika.bg е лесно достъпна, богата на ресурси по математика платформа, с интерфейс удобен за ползване от потребителите.

Кан Академия

Порталът е безплатен и достъпен за всички по света.  Създаден в САЩ през 2006 г, сайта се превежда на над 30 езика, като българският е един от най-превежданите.  Достъпни са над 5000 преведени видео урока, десетки хиляди упражнения и тестове, както и статии по математика, физика, химия, биология, компютърни науки и програмиране, здраве и медицина. Съдържанието на сайта се обновява и допълва постоянно. Уроците обхващат задания за детска градина, предметите от 1-ви до 12-ти клас, университетско образование и много общокултурни теми. 

За да се използва платформата, е необходима регистрация, която е безплатна.

khan 1

Ако използвате сайта като учител, можете да организирате клас, да възлагате задания на своите ученици и да наблюдавате тяхното развитие. Учениците трябва да изгледат докрай видеоуроците, които са им поставени, за да отчете сайта прогрес по раздела. Тестовете и упражненията, които следват са внимателно разделени по теми. Представени са визуално добре и се проверяват на момента от платформата. Така всеки потребител своевременно може да се упражнява, развива и трупа нови знания. 

Съдържанието на сайта е подходящо да се използва и на интерактивна дъска във физическа класна стая. Визията и начинът, по който са представени учебните материали, привличат децата и те с желание работят. 

93140481_597658064183968_6662287560850538496_n

Платформата има изчистен дизайн. Секциите и менютата са подредени, така че лесно да се ориентира потребителят.

Като недостатък, който с течение на времето бива коригиран и постепенно отпада, ще посочим разминаването на учебния материал от този в България. Тъй като платформата е чуждестранна, понякога в ресурсите за даден клас се среща материал, който според българската образователна система се изучава в друг клас. 

93409432_923116848127759_2927609748024983552_n

В обобщение bg.khanacademy.org е изключително богата, като съдържание платформа, която предлага безплатно визуално съдържание, което се възприема лесно, буди интерес в учениците, развива позитивна нагласа към ученето и предоставя тестове, с които всеки ученик може да удостовери прогреса си. 

 

Надяваме се тези платформи за онлайн образователни ресурси да са ви били полезни. 

Ще се радваме да ги споделите на вашите учители или познати.