Укрепващата училищна дисциплина

Укрепващата дисциплина (Restorative practices) насърчава принадлежността вместо изключването, социалната ангажираност на мястото на контрола и поемането на отговорност пред наказанието.

Основен фокус на училищното образование е не само обучението, но и възпитанието. Това е особено вярно в предучилищния и началния етап на образование. Полагат се основите на отношение към ученето, работата и гражданската ангажираност на детето за в бъдеще.

Екипът от учители в "Училище Френе" наброява различни като стаж и опитност преподаватели от различни училища и обучителни организации. Като част от този си опит сме опознали много програми за дисциплина да се провалят, в следствие на което имаме общата убеденост, че не искаме да се справяме с дисциплината посредством наказание. Тази убеденост е изначална със стартирането на Френе преди повече от 5 години и е един от обединяващите принципи на хората в общността ни – ученици, учители, родители, добворолци и съмишленици.

В началото на дейността ни не бяхме запознати с "укрепващите практики“, но по-късно, след като научихме повече за термина, осъзнахме, че перфектно описва нашата философия. Ние не наказваме, а укрепваме. Укрепваме взаимоотношенията, възстановяваме уважението към другите и чувството за собствена значимост. Укпреващата дисциплина не е свързана с наказание. Става въпрос за общност, взаимоотношения и взаимно уважение. Тя се фокусира върху рефлексията - защо първо се е случило дадено действие, следва поемането на отговорност за случилото се, последвано от поправянето на нанесената вреда.

113

Учениците обичат да препрочитат личните си дневници, с които работят групово и индивидуално.

За повечето учители тези практики не идват естествено. Много от нас са възпитани посредством дисциплина чрез наказание и стъпките към промяна са някак несигурни и неуверени. Когато децата се държат противно на общоприетите правила, ние сме склонни да ги обвиняваме, вместо да разглеждаме собственото си поведение и личен пример - а именно - да видим как можем да подобрим микроклимата в класната стая. Когато работим по поведението на учениците, първите стъпки, които трябва да предприемем, са превантивни мерки, които помагат да се избегне лошото поведение.

Превантивни мерки

  • Учителите избягват проблемите с дисциплината, като правят часовете интересни и разполагат с ясни процедури в класната стая
  • Те изграждат положителни взаимоотношения с децата, като ги зачитат и уважават, разбират ги и правят автентична връзка с тях
  • Учениците обсъждат своите емоции и създават усещане за общност в кръговете за споделяне
  • Учителите последователно информират децата за очакванията си към поведението им

Ако въпреки тези мерки децата все още не се държат добре, учителят трябва да работи, за да помогне на детето да се замисли и да се опита да направи промени в поведението си.

114

В час за саморефлексия учениците рисуват емоциите си като личица върху балони.

Първи стъпки за справяне с лошо поведение

Използвайте нежни невербални сигнали или напомняния. Когато учениците имат проблеми да седят неподвижно и да работят, поставянето на ръка нежно на рамото  може да им помогне да се съсредоточат. За ученици, които не толерират докосване - говорете с тях насаме и се съгласете на невербален сигнал, който може да им подадете, за да им напомните да се фокусират върху работата си отново.

Често обсъжданият въпрос за говоренето в час

Учителят може да сподели: "Забелязах, че говорите много в клас. Какво става? Можем ли да измислим някои стратегии, които ще ви помогнат да се концентрирате върху работата си? “

Последващи действия: Срещнете се с учениците, за да рефлектирате заедно над тяхното поведение и да помислите как биха могли да направят нещата по различен начин.

Ако учениците продължават да имат проблеми с поведението, учителят в крайна сметка може да ги изпрати до училищния психолог или директор, за да напишат писмо за размисъл, в което учениците трябва да обмислят защо поведението им наранява другите и какво могат да направят, за да променят това. След това писмо се прибира у дома при родителите или настойниците на ученика, така че те също да бъдат включени в комуникацията. Чрез този процес на разговор и размисъл учениците обикновено започват да поемат отговорност за собственото си поведение.

111

Учениците сами изготвят правилата за поведение в училището посредством екипна работа.

Укрепващите практики изискват подкрепа и обучение 

За да се използват укрепващи практики, повечето учители се нуждаят от директен коучинг и индивидуално обучение. Бидейки възпитани посредством дисциплина чрез наказание, по време на стресова ситуация училителите често автоматично се връщат към гняв и наказание. Учителите могат да пропуснат превантивните стъпки и разговорите за изграждане на взаимоотношения и просто изпратят ученици при директора за писане на писма за размисъл. В крайна сметка извеждането на ученика от класа е по-лесно. Това незабавно решава проблема за учителя, така че той да може да продължи да преподава без прекъсване.

Но ако не използваме всички други инструменти в нашата укрепваща „кутия с инструменти" (превенция и дискусии), писмото за размисъл се превръща в безсмислено упражнение. Още по-лошо, то се превръща във форма на наказание, а не в начин за размисъл и промяна. Силните взаимоотношения са в основата на укрепващите практики. Ако тези взаимоотношения не са развити, учителят изглежда като враг. Ученикът не поема отговорност за своите действия, а вместо това се фокусира върху обвинението на учителя: „Не е честно. Той дори не ме предупреди. Той/тя винаги ми се присмива.” И когато ученикът не саморефлектира и не поема отговорност за своите действия, промяна не се случва.

115

С помощта на кълбенца от прежда, децата изплетоха “паяжината на щастливото паяче”. След това трябваше да намерят път един към друг и да се срещнат в прегръдка, казвайки нещо хубаво на другия, което са забелязали през изминалата седмица.

Дисциплина НЕ по шаблон

В началните етапи на обучение в приложение на укрепващите практики учителите често искат „протокол за дисциплина“, в който се изброяват „стъпките“, които трябва да предприемат, преди да изпратят учениците да пишат писмо за саморефлексия. Но когато просто механично следваме стъпките, ние обикновено изпускаме от поглед основните принципи на доброто обучение. Всички ученици са различни и ако искаме те да се учат от грешките си, не можем да използваме шаблон за добра дисциплина, който да налагаме по презумпция. Обучението на учениците да размишляват върху поведението си и да управляват емоциите си е точно като преподаването на каквото и да било друго: трябва да използваме различни стратегии, да имаме индивидуално отношение, за да помогнем на всяко отделно дете.

Укрепващата дисциплина не може да бъде протокол, тя трябва да бъде начин на мислене, основан на любов и уважение. Тъй като повечето от нас са възпитани посредством дисциплина чрез наказание, трябва последователно и внимателно да прилагаме укрепващите практики. По-долу са дадени някои конкретни примери как да „превключим“ от дисциплина чрез наказание към дисциплина чрез укрепваме:

ПРЕВКЛЮЧЕТЕ МИСЛЕНЕТО НА ДИСЦИПЛИНАТА

Автентична връзка с учениците

Когато наистина разберем ученикът и неговата лична история, можем да проявим любов и съпричастност, вместо да реагираме на лошо поведение с гняв. Важно е да запомните, че нито един ученик не иска да бъде „лош“. Понякога те се държат лошо, защото искат внимание и дори негативното внимание за тях е по-добро от липсата на никакво внимание. Понякога се чувстват неадекватни и по-скоро биха били възприемани като "клоунът на класа“ или побойник, отколкото „глупак“ - този, който не разбира урока. Понякога се сблъскват с емоционален проблем като приятел, който ги е отхвърлил или по-лошо - развод или смърт на свой близък. Понякога се борят с затруднения в обучението, което ги кара да се чувстват разочаровани.

Изграждането на силни и автентични взаимоотношения ни помага да придобием представа за емоциите на нашите ученици и по-задълбочено да разбираме техните проблеми. Когато покажем на нашите ученици уважение и отворим сърцата си за тях, тогава можем да им помогнем да станат най-добрите версии на себе си.

Трябва постоянно да си напомняме, че укрепващата дисциплина не е процедура от твърди стъпки, които трябва да се следват - това е връзка, основана на уважение и любов, а не на гняв и страх.

Тъй като няма ясни правила, които да следваме, докато се впускаме в прилагането на възстановителни практики, повечето от нас се затрудняват. Изправени сме пред трудни ситуации, може да загубим търпение и понякога отново да изпаднем в стари навици. Нормално е да чувстваме страх и притеснение при мисълта да направим тези промени. Просто имаме нужда от подкрепяща общност, която да ни помогне да се справим с нашите предизвикателства и да станем по-добри в това, което правим. 

Речник на понятията:

Restorative practices/discipline (прев. англ.) - Укрепващи, възстановяващи, ресторативни практики/дисциплина

Укрепващите практики насърчават приобщаването, изграждането на взаимоотношения и решаването на проблеми чрез методи като: "кръгове" за учене и разрешаване на конфликти, където се събират потърпевшите, нарушителите и техните поддръжници, за да се справят заедно с неправомерните действия.

Укрепващата дисциплина е общоучилищна философия или култура, включваща принципи и практики за подпомагане на миротворчеството и разрешаване на конфликти чрез укрепване на повредени взаимоотношения и поправяне на причинените вреди, като същевременно се запазва достойнството на всички замесени.

Credit: www.teachingexperiment.com