Важността на свободната игра при децата

Играта е толкова важна за физическото и емоционалното развитие на вашето дете, колкото и доброто хранене за правилния растеж. Може да се окаже трудно за разбиране какви са най-добрите възможности за игра за детето при наличието на толкова много извънкласни и структурирани дейности.

igra 5

Като родители и учители, ние също трябва да се борим с нарастващото множество опции за игра на екрана, с
които детето неизбежно е бомбардирано.

Занятията, заниманията, образованието и екранното време играят роля в здравословното развитие на детето,
но свободната игра е също толкова важна и може да бъде много по-лесна за осигуряване.

"Децата имат нужда от свобода и време за игра. Играта не е лукс. Играта е необходимост."
Кей Редфийлд Джеймисън - американски клиничен психолог
igra 6

Какво е свободна игра?

Най-просто казано, свободната игра е тази, която се води от детето. Възрастните могат да участват, но те не насочват детето и не изготвят правилата. Децата трудно възприемат, когато възрастните се включват в играта "в ролята" на деца. Свободната игра е най-лесна за постигане с две или повече деца.

В тази ситуация децата се съсредоточават върху собствената си област на интерес. Правят свои собствени правила и общуват по избрания от тях начин. Те използват своето въображение и създават свои собствени структури. Често могат да имитират или изпробват роли за възрастни, които са наблюдавали. Свободната игра е чудесен начин децата да започнат да разбират света около тях и е изключително полезна.

igra 2

Какви са предимствата на свободната игра?

Свободната игра често осигурява физически упражнения, жизненоважно в свят, в който толкова много деца са
с наднормено тегло или има опасност да станат такива. Децата също имат шанс да практикуват физическите
умения, които са научили по време на структурираните спортни занятия. По същия начин, наблюдаването на
децата по време на свободна игра може да даде представа на възрастните какъв спорт или дейност биха могли
да се радват да изучават.

Има и други предимства, които възрастните могат да получат от гледане или общуване с деца по време на
свободна игра. Това може да помогне на възрастните да разберат по-добре детето и може да даде на децата
друг начин да изразят притеснения. Особено за по-малките деца, както и тези, които не общуват добре устно.

Социалното взаимодействие по време на свободна игра е най-добрият начин децата да се научат как да
общуват, да си сътрудничат, да се справят с конфликтите и да работят групово. Това е безопасно място за
научаване на някои много трудни, но жизненоважни умения. Споделяне, приемане на обрати, следването и
даването на инструкции се научават и практикуват по време на игра.
Разрешаването на проблеми също е ключов компонент на свободната игра и този, който е много удобен, когато
децата преминат в по-горен клас и трябва да бъдат малко по-независими.

igra 1

Намиране на баланс

Свободната игра е жизненоважна за развитието на децата, но това не означава, че това е единствената дейност,
от която се нуждаят. Спортните тренировки и други дейности са изключително полезни и дори могат да
обогатят детския свободен репертоар. По-структурираните дейности предоставят приятна възможност да
научат физически умения и да ги практикуват.

Ако гледаме свободната игра на детето след спортни занятия, често ще виждаме умения, които детето се е
научило да включва в играта. Учителите от ранните години са висококвалифицирани в предоставянето на
възможности за игра, което дава шанс на децата да практикуват научени умения. Извън класната стая децата
сами ще намерят начини да използват уменията, които са научили, без дори да осъзнават, че го правят.

Ключът към успешната игра е намирането на правилния баланс между свободна и структурирана игра. Това,
разбира се, зависи много от всяко индивидуално дете, от неговия етап на развитие, от интересите и
способностите му. Повечето експерти са съгласни, че колкото по-малко е детето, от толкова повече свободна
игра има нужда, но дори и тийнейджърите се нуждаят от “своето” време.
Ако детето се радва на много спортни тренировки и структурирани занимания, не бива да се съмняваме и
трябва да се уверим, че има време и за неструктурирано време за игра и други занимания.

igra 3

Свободната игра е една от простите радости от детството и поради тази причина, трябва да се насърчава. То
влияе положително върху почти всеки елемент от развитието на детето и е толкова важно, че ООН обяви
играта за право на всяко дете.

Всяко дете има право на почивка и свободно време, занимания с игри и развлечения, подходящи за възрастта
на детето и свободно участие в културния живот и изкуствата. Правителствата на страните членки зачитат и
насърчават правото на детето да участва пълноценно в културния и артистичния живот и насърчават
предоставянето на подходящи и равни възможности за културни, артистични и развлекателни дейности.

 Член 31 - Конвенция на ООН за правата на детето


Освен че е важна за развитието и е забавна, времето прекарано в игра е любим момент на децата.
Затова нека споделяме желанието и нуждата им от свободна игра.

free_play_children_1

Препратки:

https://www.thelittlefoxesclub.com