Кои са Контакт и цветномислещите?

Разговаряме с обучителите в Академия за цветномислещи деца от 10 до 13 години

Кои са Контакт?

Лина: Хората зад Контакт сме аз - Лина Славова, Ели Чолакова и Геника Байчева. Ние сме обучители, фасилитатори. Хора, които работим от години в неправителствения сектор с различни организации. Имаме опит в различни проекти, в работата с групи, в различни формати: малки - тип workshop, работилница; големи форуми с участие на големи групи хора. 

Защо Контакт?

Ели: Контакт - като “свързване”. В нашата работа е много важен физическият контакт и живото общуване. Аз намирам тази идеология зад името, а освен това то е и абревиатура. Всяка буква стои за различна дейност, която ние извършваме.

Лина: В този дигитален свят, в този свят на социални медии, които толкова много ни заливат, контактът не винаги успява да се получи качествен, интензивен, смислен и с отпечатък. Докато това е, което е важно за нас - контактът да остави следа.

контакт абривиатура

Какво свързва Контакт и Френе?

Лина: Общи ценности, обща визия за това как се прави образование, как се поднася знанието, как се усвоява, как се прилага, как се подхожда към ученика. Въобще връзката “учител-ученик”. Това е нещо, което според мен фундаментално ни свързва.

Какво е Академия за цветномислещи деца?

Лина: Програмата на академията е базирана на седмична база. В рамките на една седмица разглеждаме емоционалната интелигентност и възможността на децата да назовават чувствата си, да ги отработват, да могат да ги адресират. В трите дни говорим за: емоциите и вътрешния свят - първия ден, втория ден - себеизразяване и меки умения и третия ден е за екипна работа. През този конкретен контекст на всеки ден ще изследваме емоционалната интелигентност и какви чувства възникват в децата в различни ситуации, и как могат да ги отработват.

kontakt2_1

Какви позитиви носи академията за децата?

Ели: Според мен това, което дава академията, е равенство на децата и възможност всяко едно от тях да се изрази, създавайки една сигурна среда. Едно пространство за споделяне и за изразяване на тези емоции без да има съдене, а по-скоро анализиране. Има много голяма промяна в децата. Тези, които бяха по-затворени започнаха да искат повече да са начело на групата. Или чуваме от родителите, че са започнали да говорят за чувствата си, или че нещо ги притеснява и те са го споделили. Други пък - лидерите, се замислиха за това да дават повече пространство на тези, които са по-интровертни от тях.

Има ли разлика в това детето да посещава академията за една седмица или за няколко?

Лина: Като всяко нещо, върху което трябва да поработиш, да понаучиш, да го усвоиш, колкото повече време го правиш, толкова по-добре ти се получава. Така че, при всички случаи за по-дълъг период резултатите са по-големи като количество и като дълбочина. Има и деца, които са били и само за една седмица и родителите са ни давали обратна връзка, че много рязко са усетили промяна. И не са имали възможност да продължат, а не е било поради липса на желание. Дори деца, които в началото са били скептични, след една седмица задължително са искали да бъдат записани пак.

kontakt7

Защо има смисъл от емоционалната интелигентност? Защо трябва децата да се занимават с това?

Лина: Според мен това трябва да бъде предмет, който да бъде в училището. Толкова е важен.

Ели: Според нас!

Лина: Според всички нас, които споделяме тези ценности. Защото емоционалната интелигентност е интелигентността, която ти помага да включиш с действие всички други интелигентности, които успяваш да натрупаш през живота си...и като социална, и като интелектуална. И както децата имат нужда да научат формула по математика, за да могат после да се справят с някаква житейска задача, както имат нужда да научат правилата за правопис и т.н., те имат нужда от някаква рамка, фундамент и формули, които да използват при ежедневното си общуване. Защото емоциите са нещо, което ни държи 24 часа.

Ели: Съгласна съм с всичко което каза Лина. Моето лично усещане е че около двадесетгодишна възраст имаш усещането, че не можеш да се справиш с емоциите си. Липсват ти комуникационните умения да изразиш това, което чувстваш. И виждаш колко много на теб това ти пречи. Усещаш го. Може и да не знаеш как да го назовеш, защото не знаеш какво е емоционална интелигентност. Аз лично виждам колко е важно това да се учи от ранна възраст, когато още попиваш нещата толкова лесно, за да може после в живота ти да е лесно в общуването с хората и теб самия.

kontakt5_1

Какво ви носи удовлетворение в работата по темата за емоционалната интелигентност и работата с деца?

Лина: Когато видиш срамежливото дете, което в първия ден едва си е отворило устата, за да си каже името. На третия, четвъртия или седмия ден да видиш как казва: “Искам аз!” - когато се заявява. Когато започне да говори по-високо. Когато чисто говорът му се промени. Ти знаеш, че сееш семена. Знаеш, че някои семена ще поникнат още пред очите ти, а по-голямата част ще израснат когато свърши курса, когато те отидат и влязат в житейските ситуации. Това да го видиш пред очите ти как се променят, как когато възникне конфликт и когато тръгнат по стария маниер да го решават, ние сядаме и прилагаме техники за решаване на конфликти. Как детето започва да си сменя позицията, да се променя - това е магия! Мигновено става. Много е силно!

Ако и Вие желаете детето Ви да придобие знание и да развие емоционалната си интелигентност в сигурна и забавна среда, използвайте следната форма, за да получите повече информация за цени, графици и записване. Или позвънете на тел: 0882/ 283 725