Ефективна комуникация и партньорство с родителите ЧАСТ 1

Родителите имат място в училищния живот: като гости или като участници в дейностите.

Училище "Френе" е място, където трите стълба на училищното образование работят ръка за ръка. Това са учителите, родителите и децата. Смятаме за изключително важно тези три субекта да са в близък контакт и да комуникират всекидневно като спазват нормите на уважение и емпатия. 

Ефективната комуникация 

Защо е важна?

Ефективната комуникация изгражда разбиране и доверие. Когато учители и родителите се разбират и се доверят един на друг, всички ние работим заедно, за да подкрепим благосъстоянието и развитието на децата. Ето защо ефективната комуникация е от ключово значение за установяване и поддържане на положителни партньорства с родителите.

Като професионалисти, работещи с родители, виждаме че положителното партньорство означава споделяне на знания и опит за разбиране на ситуацията на детето и може да доведе до съвместно разработване на планове за подкрепа на детето.

roditel 4

“Родителите са експерти на собствените си деца. Когато работим в партньорство с тях, ще получим най-добрите резултати за децата.”

Да слушаме родителите.

Слушането е основа на ефективната комуникация.

Когато слушаме добре, получаваме повече информация за децата и техните семейства. Също така получаваме пълната полза от задълбочените познания на родителите за техните деца. И показваме на родителите, че ценим техния опит, идеи и мнения и приемаме сериозно техните притеснения.

Ето някои идеи за този вид комуникация:
  • Чрез езикът на тялото да уведомим родителите, че слушаме и се интересуваме.
  • Нека родителите да завършат това, което говорят, преди да говорим. След това да обобщим казаното от родителите и да проверим дали сме разбрали правилно.
  • Да проверим усещането, както и съдържанието на казаното от родителите. Например: „Прав ли съм да кажа, че не се чувствате добре, когато Гошко не показва наученото вкъщи?“
  • Да използваме отворени въпроси, за да получим повече информация, ако имаме нужда от нея. Отворените въпроси дават на хората шанс да разширят това, което казват, а не просто да казват „да“ или „не“. Например, „Какви неща правеше Гошко, когато беше палав?“
  • Да се опитаме да разберем перспективите на родителите, дори ако не сме съгласни с това, което те казват.
  • Да се поставим в обувките им. Например „Изглежда, че сте се чувствали съдени като родител“.

roditel 1

“Хората са различни и изискват индивидуален подход и специфично отношение!”

Фокусирани разговори с родителите

Не бива да забравяме, че родителите като личности са освободени от рамката на определено поведение, учителите са в професионална роля.

При всяко взаимодействие с родителите една от нашите цели е да заздравим партньорството си с тях. По-голяма е вероятността да постигнем тази цел, ако последователно говорим с родителите по ясен, уважителен и внимателен начин.

Скоро ще продължим темата за ЕФЕКТИВНАТА КОМУНИКАЦИЯ с конкретни съвети за провеждането на разговори с родителите.

Ще поговорим за притесненията на родителите и участието им в училищния живот в отделна статия. Прочетете тук.

1_2

Препратки:

Приобщи се!

Raising Children Network

Rollins Primary School

 Verywell Family - Know More. Grow Together.