Прием

1. Среща - разговор с родителите

2. Посещение на родителите и детето в училището

3. Провеждане на диагностика за готовност в съответния клас

4. Гостуване в съответния клас за няколко дни

5. Сключване на договор за обучение

Contac_Us_1