Академия за Цветномислещи деца от 10 до 13 години

Програмата е разработена от екипа на обучителната платформа КОНТАКТ и съответства с философията на Училище Френе, като развива емоционалната интелигентност, себеизразяването и екипната работа у деца на възраст от 10 до 13 години.

Заниманията се провеждат в група от 6 деца при спазване на условията за провеждане на обучения на закрито, съгласно предписанията на Министъра на здравеопазването и РЗИ-Бургас.

Продължителността на Академията е 7 седмици през юли и август, а заниманията е планирана на седмична база във вторник, сряда и четвъртък* от 13:00 до 17:30 ч. /точните дати ще намерите във формата по-долу/. Водещи - Лина Славова и Ели Чолакова.

ПРОГРАМА

ЦЕЛ - Развиване на умения за разпознаване на емоциите, тяхното изразяване и отработване от ранна възраст, както индивидуално така и в група.

ТЕМИ - Емоционалната интелигентност като инструмент за справяне в трудни ситуации, работа върху качества като себеизразяване, умения за общуване, гъвкавост, увереност, толерантност, доверие и др. у децата.

МЕТОДИ - Учене чрез преживяване, учене чрез игра, мислене "извън кутията", ненасилствена комуникация, следване на личното учене и развитие на детето, индивидуално отношение с уважение към детето и др.

ЗАНИМАНИЯ - индивидуални, екипни и ролеви игри, арт терапия, рефлексия, дискусии и др.

ЛОКАЦИЯ - Училище Френе, ул. Лермонтов 11
_______________________________________________________________________________________________

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА - програмата на всяка седмица е смислово независима от останалите.

Заниманията всяка седмица са различни и засягат трите основни теми - Емоциите и вътрешния свят, Себеизразяване и меки умения и Екипна работа. Изкарването на повече седмици в Академия за Цветномислещи дава на детето по-голяма възможност за трайно натрупване и системно прилагане на наученото в естествена среда.

Всеки ден в програмата е предвидена почивка.

ДЕН 1/13:00 - 17:30 ч./
Емоциите и вътрешния свят
- Кой съм аз, какво ме вълнува? - опознавателни игри
- Разпознаване, назоваване и отработване на емоции - игри за емоционална интелигентност; изразяване на чувства в различни ситуации.


ДЕН 2 /13:00 - 17:30 ч./
Себеизразяване и меки умения
- Концентрация, креативност и комуникация.
- Формулиране на ясно послание. Говорене пред публика. Активно слушане.


ДЕН 3 /13:00 - 17:30 ч./
Екипна работа
- Толерантност и изграждане на доверие - игри.
- Решаване на конфликти.
_________________________________________________________________________________________________
* Организаторите запазват правото си да правят промени в програмата, без да нарушават смисловата ѝ цялост.

ЦЕНИ

СЕДМИЧЕН ПАКЕТ: вторник, сряда и четвъртък от 13:00 до 17.30 ч. - 95 лв.

СЕМЕЕН СЕДМИЧЕН ПАКЕТ “Братя и сестри”: вторник, сряда и четвъртък от 13:00 до 17.30 ч. - 80 лв./дете

------------------------------------------------------------------------------------------
* Финалната такса се определя от броя закупени Седмични пакети - напр. за 2 седмици е 2х95 лв. =190 лв. и т.н.
* Цените са с ДДС и включват: труд, материали, застраховка

ЗАПИСВАНЕ

Попълнете формата за записване 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8GBFuXBjra2qe304JGnIoMb8kruqY1LWTBeSyMNO-x4GJdQ/viewform?usp=sf_link 

Може да запишете детето си минимум за 1 седмица, като седмиците може да не са последователни. ,
Програмата ще се изпълни при записани 6 деца на седмица.
След попълване на регистрационната форма ще се свържем с Вас за уговаряне на начина на плащане /на място или по банков път/.

ВАЖНО: Вашето дете се счита за записано след заплащане на таксата.

Галерия

Академия за Цветномислещи деца от 10 до 13 години