За нас

Вие търсите: образование, следващо развитието на децата, работа в малки групи, екип от педагози с индивидуално отношение към детето, целодневно обучение, мултидисциплинарни програми, дружелюбна и спокойна среда? Заповядайте в училище "Френе" .

Защо "училище"?


Училище "Френе" не е училище по смисъла на Закона за предучилищно и начално образование. То не отговаря на определението и стандартите на МОН за този вид институция и не издава дипломи за завършено начално образование.
Ние покриваме задължителния образователен минимум, като го надграждаме чрез иновативни методи и новаторски подход на обучение.
Училище “Френе” предоставя алтернативна форма за качествено образование в Бургас.

Ние във “Френе” приемаме процеса на обучение за жив организъм, който, за да бъде адекватен на потребностите на съвременните деца, се нуждае от свобода и иновативност - на ума, на средата, на подходите.
“Училище”, “школо", “даскало” - това са все думи, които стоят, за да покажат едно - тук хора с мисъл за бъдещето работят, мечтаят и се борят за промяна и развитие на българското образование и на децата в общността.

 

История на Училище "Френе"

“Когато виждаш смисъл и цел в това, което правиш, и споделяш общи ценности с хората около теб, ученето остава естествената нужда, която всеки от нас носи по природа в себе си.” Н.Петрова

Идеята за Училище “Френе” се оформя в съзнанието на своя основател Николета Петрова, като отговор на убеждението, че база за доброто образование и развитие на всеки човек, е спокойната и подкрепяща среда, в която учим и се развиваме без натиск. 

С течение на времето идеята за училище - такова, каквото Николета вярва, че трябва да бъде, я връща отново в Бургас. Тя споделя, че това е мястото, “където усещах, че искам да пренеса всичко, което бях научила и където да продължа да уча.” 

Много скоро градът я среща с Десислава Стоянова и така “Френе” се озова в една стая в офис сграда в центъра на Бургас. Тогава “Център за иновативно обучение” - “Френе” започва дейността си с курс по Архитектура за деца веднъж в седмицата. После курсовете стават два, три, а на следващата година малката стаичка е вече твърде тясна за все по-големите мечти на екипа. С наемането на съседното помещение за повече курсове и работилници се появяват и първите шест деца, които посещават центъра за половин ден. 

“Връщане назад просто нямаше. Родителите искаха да ни поверят децата си. Още преди да дойде пролетта, със същите тези семейства вече търсехме по-голяма сграда - за училище.” Н.П.

През септември 2017г. Училище “Френе” посреща първите си първокласници. Сградата на старото арменско училище кипи в доброволческа работа в продължение на двумесечен ремонт. Родители, колеги, приятели, познати, бъдещите ученици - всички заедно превръщат малката светла сграда в съвременно пространство за обучение, изпълнено от детските смехове на възпитаниците на новото училище. 

“Беше тържествен момент - от онези, в които се убеждаваш, че общността е най-голямата сила за промяна!”

Първата учебна година стартира с десет деца. В началото на следващата те са два пъти повече. С нарастването на броя деца се увеличава и екипа от преподаватели. В седмичната програма навлизат нови дисциплини, а добрата организацията на училищния живот е една от основните задачи за училищното ръководство. 

Ученето във “Френе” кипи и в почивните дни. Сградата е средище на образованието както за децата на Бургас - с допълнителни занятия, развиващи специфичните им интереси и нужди, така и за възрастните - с курсове и семинари за професионални и личностно развитие. 

Екипът от педагози и специалисти, работещи във “Френе”, намира съмишленици и подкрепа на локално и национално ниво. Мрежата от партньори се разширява, участията в местни и международни проекти се увеличават, а с тях и признанието на общността, че Училище “Френе” е мястото за качествено алтернативно образование в Бургас.

“Благодарение на хората около мен, които припознаха “Френе” като своя кауза, училището заживя в Бургас и започна да се развива. “Френе” го има благодарение на стремежа и вярата на всички ни тук в едно по-хуманно и устойчиво образование.” Н.П.