За нас

Обученията, включени в програмата ни са вдъхновени от водещи образователни практики и са базирани на реалния опит на децата, работата в екип и осъвършенстване на уменията на принципа "проба-грешка".

Ние във Френе приемаме процеса на обучение като жив организъм, който, за да бъде адекватен на средата, в която се развиват съвременните деца, се нуждае от постоянно насърчаване на стремежа към нови знания и умения.

Занятията са насочени към деца от 5 до 11 годинишна възраст. Целта им е да развият езиковите и комуникативни умения, пространственото  мислене, социалната и емоционална интелигентност.

Екипът на Френе включва специалисти в областта на педагогиката, математиката, архитектурата, науката и дизайна. Всички ние сме обединени от идеята за формиране на креативни, мислещи и изследващи света личности.