Училище

Обучението в Училище "Френе" протича много различно от това в традиционните училища.

Галерия

Учебна среда