Как да изберем училище за детето си

Изборът на училище за детето ни е процес, който може да отнеме години. Той не е просто стъпка или избор, който правим в рамките на двуседмично интернет проучване.

Родителите, които са поставили образованието на децата си за приоритет, държат те да се развиват в благоприятна среда, заобиколени от мотивирани професионалисти и отдадени на децата учители. Те мечтаят тяхното дете да заобича ученето и веднъж създало тази настройка към самоусъвършенстване, това да продължи цял живот.

Образованието не е просто диплом, който ученикът трябва да получи след определено време прекарано в класната стая. Образованието е услуга, която води до качествено изменение на едно човешко същество към неговата по-умна, по-самостоятелна, по-отговорна и успешна версия. Затова, да изберем училище, което ще предостави качествено образование на детето ни, може да бъде сложен процес.

49376391_2258897727769907_599082658584068096_n.jpg

Да избереш начално училище не е по-просто, от това да избереш университет. Началното училище полага основите на образованието. То не само образова децата с умения и знания по учебния материал. То възпитава у децата:
- Умение за учене
- Любопитство и въображение
- Различни интелигентности и постоянство
- Самоувереност и право на личен избор
- Кое училище предлага всички тези неща?

Всеки родител иска най-доброто за детето си, затова търсете внимателно, не се притеснявайте да задавате въпроси и се доверявайте еднакво на разума и на вътрешното си усещане относно следните основни точки:

Има ли училището ясна визия за развитие?

На интернет страницата на училището можете да видите как ръководството формулира своята визия за училището. Ако тя звучи като извадена от научен доклад и празна от съдържание, внимавайте. Ако обаче в нея прозира истинско желание училището да върви напред, обърнете му внимание.

Какви са учителите?

Търсете училище и учители, които ще научат децата ви да задават въпроси, да правят анализ и синтез и да систематизират сами знанията си. Така на тях винаги ще им е интересно, ще учат по-бързо, по-ефективно и ще подхождат спокойно и уверено към всеки изпит, който ги чака занапред.

Какви са методите на обучение?

Как протича учебният процес? Какво се случва зад затворените врати на класната стая? Каква свобода и възможности има ученикът?

Изберете училище, в което на децата се дава достатъчно свобода да изказват мнение, да взимат сами решения и не им се налагат санкции и наказания на всяка крачка. Търсете място, на което това е основен принцип, поставено е в основата на методите на обучение. Със сигурност учителите в подобно училище ще се отнасят с внимание към всяко дете, ще се държат с него като с личност и няма да се стремят да го оформят по калъп, а напротив.
Вашето дете е уникално, със своя индивидуалност и добрите учители ще му помогнат да я развие и да не се страхува от грешките, които прави, а да ги приема като един добър урок и стъпало към успеха.

На какво ще научи това училище детето ми?

Какъв учебен план предлага училището за паралелката, в която мислите да запишете детето? От това зависи какви предмети ще изучава и по колко часа в годината.

Открийте тази учебна програма, в която се съчетават традиционни и иновативни методи на обучение. Нейната цел е да провокира децата да излязат от пасивните си ученически роли и да се превърнат в откриватели. Да изследват природата, да разиграват урока по история или литература, да правят опити по физика, да търсят творчески решения на проблемите и да виждат как в резултат на усилията им средата и хората около тях се променят – това прави децата щастливи. Кара ги да се чувстват полезни, можещи и да следват полета на въображението си още по-уверено. И не на последно място – не ги отблъсква от ученето и училището.

36854065_10216953282254741_3946775942285754368_n

В какви проекти и инициативи участват учениците и учителите от това училище в последните години?

Намерете за детето си училище, което предлага много възможности за допълнителни занимания и може да посещава най-интересните за него. Това ще разшири хоризонтите му, ще го накара по-лесно да се научи на упоритост и постоянство и ще го събере с деца със сходни интереси. Не забравяйте, че бъдещите успешни млади хора ще трябва да работят в екип, и то с различни от тях хора, за да постигнат обща цел. Тези социални умения се градят още в училище.

Родители включени ли са в училищния живот?

Има ли училището култура на активно участие на родителите, взема ли предвид тяхната обратна връзка и идеи?

Това си личи по интернет страницата на училището, как се позиционира училището в социалните медии, какви събития организира, с каква цел и кого включва в тях. Активното участие на родителите в живота на училището гарантира комуникация между различните субекти в училищния живот, а от там и до нужното спокойствие и информираност за успешното случване на образователния процес.

Каква е учебната среда?

Средата за учене позволява ли практическа работа и преживяване? Предразполага ли към екипна и практическа работа? Използва ли училището всички пространства, дори извън класната стая, за да създаде социална атмосфера за общуване, дебати, неформално учене, извънкласни дейности и творчески изяви на учениците? Ако да, значи в това училище учениците имат всички шансове да придобият меките уменията, които ще ги направят успешни, а не само на трупат трудно запомнящи се и неприложими сухи знания.

47432185_2217000071958983_4094781181025845248_n

Как да разберете всички тези неща?

Посетете предварително училището, което сте избрали за детето си. Говорете с директора, с учителите и по възможност с няколко родители на деца, посещаващи училището. Поискайте да видите учебната програма и възможностите за извънкласни занимания. Попитайте дали вие и детето може да присъствате на някои от часовете. Огледайте внимателно и материалната база и откритите площи.
На база на впечатленията си може да направите информиран избор за училище на детето си.

Използвани фрагменти от текстове от:
www.edna.bg
www.uchiteli.bg