Нашите занятия

Математика

Курс по математика за деца в предучилищна възраст, първи и втори клас

Архитектура за деца

Курсът по Архитектура за деца развива пространствено и конструктивно мислене.

Изобразително изкуство

Техники и похвати в Живописта Жанрово разнообразие

Приложни изкуства

По време на занятията децата имат възможност освен да рисуват, да експериментират и да се забавляват.

Мода и дизайн

Моден дизайн, история, принципи и техники

Наука за деца

Разучавайки природните закони и свойства, децата се превръщат в малки експериментатори.